Ús de les Xarxes Socials a Espanya al febrer del 2014 #socialmedia

uso_de_las_redes_sociales_en_españa

En aquesta gràfica sobre l’ús de les Xarxes Socials a Espanya, del febrer del 2014, facilitada GlobaklWebIndex podem apreciar que hi ha més de 29 milions de persones que fan servir Facebook, i 16 milions que l’utilitzen habitualment.

En la gràfica anterior ens podem donar compte de que Google+ creix molt i que ja és una xarxa que cal tenir molt en compte en la nostra estratègia de Social Media, ja que acaba de superar a Twitter en nombre d’usuaris total, tot i que no encara en nombre d’usuaris actius.