Esquema pla de internacionalització

esquema pla de internacionalitzacio Creat360Per sintetitzar com s’hauria de plantejar el pla de internacionalització en l’apartat del pla de màrqueting internacional us adjunto un esquema bàsic per poder-lo estructurar.

Tinguem en compte que cadascuna de les parts s’ha d’estructurar atenent als objectius de cada empresa, marca, producte o servei que es vulgui internacionalitzar i atenent a les característiques pròpies de cada mercat objectiu.

esquema pla de internacionalització

També us oferim un llistat de marketplaces internacionals: Marketplaces Internacionals per vendre en altres països