Creat360º

Creativity & Discovering Talent for Business

Podem viure d’esquena al fenomen dels social media? Article a la revista B30

En Herbert Simon, premi Nobel d’economia, deia “no hi ha moral al voltant de la tecnologia. La tecnologia expandeix les nostres formes de pensar sobre les coses, amplia les nostres formes de fer les