La intel·ligència artificial o el retorn dels exàmens orals

Aquest 2023 serà sens dubte l’any clau per la revolució de la anomenada intel·ligència artificial i ho serà bàsicament perquè és una de les paraules més cercades a internet en els darrers mesos i això significa que hi ha molta gent interessada en ella.

La darrera noticia de que Microsoft estudia comprar l’empresa Open-AI (creadora dels programes ChatGPT i Dall.e2) per 10.000 milions de dòlars és una demostració de que no estem davant d’un somni com el cas del Metavers, que ens ha intentat de vendre sense massa èxit Mike Zukenberg.

Jo mateix en menys de 3 mesos he implementat en el meu treball com a consultor 5 eines basades en intel·ligència artificial i que m’ajuden a fer més fàcil la meva feina. Es tracta de Chat GPT que em permet generar continguts totalment nous, you.com que combina la intel·ligència artificial amb el mateix Google, Dream Studio per crear dissenys espectaculars, Fliki.ai per passar texts a vídeos o Dall.e2 per crear imatges des d’un simple text

Però la intel·ligència artificial (IA) posa sobre la taula el problema de la verificació de les dades, la suplantació mitjançant avatars que són impossibles de distingir de la persona real o la generació de fake-news indetectables, per citar algunes de les problemàtiques que ja son una realitat. No saber si un vídeo d’una persona és realment d’aquesta persona o simplement li han canviat la cara i la veu perquè digui o faci quelcom que no ha fet és actualment possible i difícilment detectable.

Crear un contingut, textual o gràfic i que aquest sigui generat 100% per un sistema com Chat-GPT o Dall.e és avui al accés de qualsevol de nosaltres i no serem capaços de saber que realment ha estat fet per un sistema de IA. Imagineu que un alumne presenta un treball a l’escola generat per IA; qui ens assegura que l’alumne ha adquirit aquests coneixements? Davant d’aquesta realitat crec que el sistema educatiu cal que reaccioni i apliqui les mesures oportunes i potser una d’elles podria ser tornar al sistema d’exàmens orals, on si que es pot captar realment si l’alumne sap o no del tema a exposar.

He realitzat una prova amb Chat-GPT sobre “Terrassa i la innovació” i mireu que ha escrit en 30 segons:

Terrassa ha sido el hogar de una comunidad emprendedora durante muchos años y ha experimentado un aumento en la inversión en innovación, lo que ha permitido que crezcan las iniciativas innovadoras. El Ayuntamiento de Terrassa ha creado una estrategia de innovación para fomentar la innovación en la ciudad. Esta estrategia incluye diferentes iniciativas encaminadas a promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la modernización de la industria local, el apoyo a los emprendedores y el desarrollo de la economía digital.

Además, el gobierno local ha creado el Centro de Innovación de Terrassa (CIT), un espacio destinado a promover la innovación, la creatividad y el emprendimiento en la ciudad. El CIT ofrece diferentes programas y servicios para los emprendedores locales. También hay varias iniciativas dirigidas a promover la creatividad en la ciudad. Entre ellas, destaca el programa de formación artística y creativa para jóvenes llamado “Las Artes en Terrassa”. Este programa ofrece a sus participantes la oportunidad de aprender y desarrollar habilidades creativas, como pintura, escultura, dibujo, teatro, música y fotografía. En conclusión, Terrassa es una ciudad con una larga tradición de innovación y creatividad.

Igualment, utilitzant el programa de intel·ligència artificial Dall.e2 i indicant-li “art digital sobre la Ciutat de Terrassa” podeu veure la imatge que ha generat en 5 segons: