La tècnica del Mussol ajuda a generar noves idees de negoci

Tècnica del Mussol santi Rius Creat360Podem afirmar que no hi ha un únic origen per a la idea d’un nou negoci, ja que cada emprenedor té la seva pròpia idea de negoci com a conseqüència de la seva situació personal, familiar o professional.

La pregunta que tothom es fa és d’on surten les idees per crear un nou negoci i quines fonts de generació de idees ens poden servir d’inspiració?

Tampoc hi ha una única resposta a questes qüestions ja que les fonts de generació de idees per part d’un emprenedor poden ser moltes i diverses ja que dependent de la seva formació, de la seva experiència professional, dels seus gustos o les seves aficions, dels canvis socials, els nous hàbits dels consumidors, etc. que contínuament generen noves necessitats a la població, dels canvis legislatius, noves normes o obligacions que creen noves necessitats a cobrir, de la irrupció de noves tecnologies que modifiquen els comportaments de persones i empreses, de les noves maneres de fer servir productes ja existents que permeten ampliar els seus mercats, de la observació de la realitat socioeconòmica d’altres llocs, aprofitant viatges de lleure, etc.

Les idees de negoci també es poden generar poden generar de dues maneres més clàssiques: les tècniques intuïtives que es basen en la creativitat i les tècniques racionals, que acostumen a seguir certes pautes. Dins de les tècniques intuïtives hi trobem la pluja d’idees, les relacions forçades, el pensament lateral, la llista d’atributs i la descomposició del problema. I en les tècniques racionals, l’anàlisi del mercat, l’anàlisi DAFO, l’anàlisi causa-efecte i els mapes de percepció.

La tècnica del Mussol

Aquesta tècnica que va presentar en el seu dia en Santi Rius, és basa en les característiques d’aquest ocell i que es poden resumir en una alta capacitat d’observació, un mimetisme amb l’entorn, una gran capacitat de comunicació, tenen una gran rapidesa en el seu vol amb un atac silenciós vers el seu objectiu i a més són considerats símbol de saviesa i intel·ligència.

I són justament aquestes característiques les que un emprenedor hauria de treballar si vol utilitzar aquesta tècnica en benefici propi i per ajudar-lo a generar noves idees de negoci.

  • La seva capacitat d’observació li ha de permetre estar atent a qualsevol canvi del seu entorn, ja sigui social, de nous hàbits de consum o de legislacions o de tendències ja que aquesta font de idees li permetrà descobrir noves idees de negoci.
  • El mimetisme amb l’entorn li ha de permetre veure sense ser observat amb l’objectiu de que no li copiïn les idees que pugui tenir o que el que faci pugui donar idees a altres. En aquest sentit la discreció ha de ser fonamental per aquest nou emprenedor.
  • La rapidesa de vol i un atac silenciós vers el seu objectiu ha de ser la norma per aquest nou emprenedor ja que li permetrà ser més ràpid que altres empreses amb una capacitat de maniobra més feixuga i lenta. Ser el primer en actuar pot ser la clau de l’èxit d’un nou negoci i esperar massa pot fer que sorgeixin competidors ja que sempre cal pensar que la nostra idea la pot tenir moltes altres persones i que és molt difícil generar un idea absolutament nova.

Des de Creat360 creiem que aplicar la Tècnica del Mussol ens pot aportar noves capacitats i descobrir noves oportunitats i ja dependrà del nostre esperit emprenedor el fer d’aprofitar-les intel·ligentment o no.