El que ens cal saber de Google Adwords abans de fer-lo servir

google adwords creat360Alguns conceptes bàsics que ens cal conèixer:

 1. Campanya. Es tracta del conjunt de grups d’anuncis que farem per cada acció publicitària i ens permet organitzar les accions per categories.
 2. Paraules clau – keywords. Són les paraules o frases que fem servir per descriure el nostre producte o servei ofert, des del punt de vista del que creiem que cercarà el nostre client a Google.
 3. Puja. Adwords realitza una subhasta cada vegada que hi ha un espai publicitari disponible en un lloc de cerca o en una pàgina web. D’aquesta manera decideix  quins anuncis es mostraran, de manera que les marques interessades facin les seves ofertes (puja) per poder participar de les subhastes.
 4. CPC. Cost per clic. Aquetes ofertes donen prioritat als clics dels usuaris. És lo que pagarem quan un usuari faci clic en tel nostre anunci i accedeixi a la nostra web o landing page.
 5. CPM. Cost per cada mil impressions. És el que pagarem per el nombre de vegades (milers de vegades) que es mostri el nostre anunci.
 6. Nivell de qualitat. Els anuncis de major qualitat poden obtenir una reducció en els preus i gaudir d’un millor posicionament. El nivell de qualitat es determina cada vegada que una paraula clau coincideix amb la cerca que ha realitzat el usuari.
 7. Impressions. És la freqüència amb la que es publica l’anunci. Es comptabilitza una impressió cada vegada que un anunci apareix, tant en la pàgina de resultats de cerca com en altres pàgines web.
 8. URL final. És a la que els usuaris arriben al fer clic en un anunci. No es mostra mai en els anuncis (pot ser una dreça d’una landing page).
 9. URL visible. Es d’adreça que es mostra en l’anunci i normalment es mostra de color verd (pot ser l’adreça de la nostra web d’empresa).

Cal que fixem els objectius de cada campanya:

Augmentar la tassa de clics:

 • Quan la campanya te com objectiu generar tràfic i les conversions tenen un paper secundari. En aquest cas és aconsellable fer servir paraules clau no massa cares que ens ajudaran a augmentar el tràfic però no necessàriament ens portaran a fer una acció concreta per part dels usuaris.

Augmentar les conversions:

 • En aquest cas la nostra intenció és que els usuaris facin algun tipus d’acció: per exemple una compra online.
 • Aquí, el seguiment del usuari (user tracking) és fonamental, ja que permetrà ajustar l’oferta màxima mitjana a l’execució de la conversió que s’hagi definit prèviament.

Maximitzar el benefici:

 • De nou es tracta de conversions, però no es seleccionen totes las paraules clau amb potencial sinó només les que ens puguin generar més benefici. Això s’aconsegueix amb l’experiència acumulada en campanyes anteriors i estudiant el que ens han aportat.

Augmentar el coneixement de marca:

 • És menys utilitzada però és possible desenvolupar una campanya a AdWords amb objectius de branding, o sigui de generar i augmentar el coneixement de marca entre els usuaris.
 • En aquest cas es podria utilitzar una estratègia basada en el cost per mil, en el qual l’import de l’oferta depèn de las impressions de l’anunci. Cal tenir en compte que aquesta opció només esta disponible en campanyes per la xarxa de display.

 Com podem optimitzar AdWords?

Primer: Escollim el tipus de campanya

 • Triem entre “la xarxa de cerca” o “la xarxa de display”.
 • La “Cerca amb selecció de display”, consisteix en una combinació de les dues, però no es l’aconsellable.
 • Per finalitzar marquem l’opció “Totes las funcions”.

Segon: Segmentem

 • Segmentació per dispositiu: Els anuncis es mostren de forma estàndard en tot tipus de dispositiu, però es pot determinar si han d’estar optimitzats especialment per terminals mòbils. També és possible definir ofertes individuals per a diferents tipus de dispositius.
 • Segmentació geogràfica o per idioma: Aquesta opció és fonamental i cal aplicar resultats d’anàllisis previs que hàgim fet segons el que més ens interessi i podem fer-ho per codi postal, per ciutat o país.

Tercer: Posem extensions d’anunci

 •  Aquesta funció ens permet ampliar l’anunci amb informació extra sobre l’empresa o amb un enllaç a seccions de la pàgina web que ens interessi mostrar o amb informació sobre la nostra ubicació o amb opinions de clients, etc.

Quart: Programem

 •  Es tracta d’establir un calendari que defineixi quan (quins dies i a quina hora) es publicarà l’anunci, de manera que ens puguem assegurar que aquest aconseguirà arribar al públic definit en el moment que creiem més adequat i així aconseguir una major rendibilitat.

 El més important és que optimitzem el grup de paraules clau

 •  El planificador de paraules clau de Google AdWords és l’eina fonamental per la cerca de les paraules clau.
 • Per aconseguir que un anunci es mostri en el context de cerca més adient cal definir el Grup de Paules Clau que tingui relació amb el nostre anunci.
 • En aquest pas tant important caldrà fer un anàlisi posterior que ens ajudi a millorar la selecció dels termes de cerca seleccionats per tal d’optimitzar cada vegada més el nostre Grup de Paraules Clau.
 • Comparem en períodes regulars les dades de las paraules clau utilitzades (costos, impressions, posició mitjana, etc.) i eliminem les paraules que no estiguin rendint be.

La concordança:

Les opcions de concordança amb les paraules clau també requereixen atenció i revisió constant:

 • Al començament de la campanya, amb un pressupost ajustat, és preferible la concordança exacta (exact match) o la de frase (phrase match) per tal d’aconseguir que els anuncis es mostrin únicament pels grups de paraules clau seleccionats.
 • Però a llarg termini la coincidència amplia (broad match) o el modificador de concordança amplia (modified broad match) que fa que l’anunci es visualitzi en resultats propers, poden resultar interesants. En aquest cas, serà convenient definir paraules clau negatives que han de ser excloses de la carca.

 I, no ens oblidem de millorar la qualitat dels nostres anuncis

 • L’estratègia i la qualitat de les paraules clau només influeixen en el posicionament de l’anunci.
 • A l’hora de generar clics o conversions son fonamentals el text i l’estructura del missatge publicitari, de manera que li haurem de dedicar la màxima atenció.

Tasques que hem de fer:

 1. Implementació de la paraula clau principal en el títol (title), una vegada en el text com a mínim i, de forma opcional, en la URL.
 2. Crear un missatge que cridi l’atenció, per exemple, responent a una pregunta o donant resposta a un problema.
 3. Posicionar les crides a l’acció (CTA) en un lloc visible, si les fem.
 4. Dissenyar els complements de l’anunci en concordança amb l’anunci.

Recomanació: canviar i actualitzar els anuncis.

I al fer el disseny dels anuncis tenir presents les polítiques publicitàries d’ AdWords.