Jornada de networking Compartim al Centre d’empreses industrials de Can Roqueta de l’Ajuntament de Sabadell

posar en Xarxa Una sabadell 1Avui Hem dinamitzat Una nova Sessió de l ‘ Establiment d’1 xarxa Compartim , l’anomenat popularment ” La creació de Xarxes a la catalana ” a l’Centri d’Empreses industrials de Can Roqueta de l’ Ajuntament de Sabadell.

Un total de de de de tretze empreses hi ha PARTICIPAC i han descobert un a els possibilitats que ONU un a els ofereix Obrir-se a la Col·laboració Entre empreses de diferents Àmbits. Em treballat Aspectes Relacionats empatia a l’Coneixement il ‘, la necessitat de PRESENTAR Bé Qui oferim i donar a l’ENS Valor Que comprin o al solucionem Què és la nostra Proposta de valor.

em après 1 Ser IA SENTIT creatius jutjar mai idea tapa d’aletes Que ENS l’Hagin explicat SER. Estat generosos Vora obsequiant l’ALS Altres amb PROPOSTES Noves de Col·laboració Entre 1 a Els Companys del taller.

I em recalcat la necessitat de tenyir Una Actitud positiva a la vida Que ia amb il·lusió i ESFORÇ és més fàcil afrontar una a els Una Reptes del dia a dia.

Gràcies a Tots els participants i ALS Organitzadors de La Jornada, Aixi com A la DIBA sessions aquestes Que Promou.