La percepció de la bellesa per Richard Seymour #TED

Quan veiem un objecte, la cara d’una persona, una obra d’un artista, Com reaccionem davant d’una cosa que ens agrada? Perquè ens sentim atrets per allò que trobem bonic? En aquesta xerrada TED del dissenyador Richard Seymour (realitzada el 2011) descobrirem aspectes que potser no ens havíem plantejat i ens farà pensar el perquè de la nostra reacció davant la bellesa.

El disseny no és només una imatge més o menys encertada d’un producte, és també els sentiments que ens transmet, la comunicació que establim amb ell i la forma com ens sentim atrets.

Richard Seymour designs idea-driven products, from household goods to trains and motorcycles”.

[ted id=1243 lang=es]