8 petits consells per a la internacionalització d’una empresa per internet

internacionalització creat360Tots sabem que expandir-se cap a mercats internacionals és un objectiu molt important per una empresa en l’actual situació de crisis en especial al mercat espanyol. Però una cosa és la necessitat de fer-ho i una altra molt diferent ser conscient de les dificultats que això comporta. Conèixer el desenvolupament dels mercats en cada país objectiu, gestionar les diferents normatives o fins i tot saber distingir els diferents gusts o tendències dels clients objectiu en cada país, són només algunes de les dificultats que caldrà abordar per establir una estratègia adequada per cada cas en concret.

Però tot i així podem establir uns petits consells de caràcter general que poden servir per aquelles empreses que desitgin internacionalitzar-se:

  • Cal conèixer molt bé el mercat objectiu:

Cal analitzar-lo en detall: analitzar el  mercat objectiu, esbrinar quins són els desitjos i les necessitats dels nostres clients objectiu. En aquest sentit serà important també conèixer la situació econòmica-social de cada país i analitzar les tendències actuals que poden influir en l’èxit del nostre producte/servei. Saber el que s’està comprant en un país ens pot marcar una tendència sobre les necessitats reals d’un mercat.

  • Cal conèixer profundament la nostre competència real:

Cal analitzar molt bé la competència, saber qui és i com actua i això cal fer-ho abans de llençar el nostre producte en un mercat, mai desprès. Esbrinar quin és el model de negoci dels nostres competidors i com actuen en el mercat ens permetrà descobrir en quins aspectes ens podem diferenciar d’ells i quin valor afegit cal potenciar a la vegada que sabrem en quins punts ens cal millorar. Una bona competència només és un bon al·licient per millorar els nostre producte o servei, així com la nostra posició en el mercat objectiu.

  • Cal optimitzar el nostre producte:

Una bona estratègica de màrqueting comporta estar disposat a optimitzar contínuament el nostre producte i tenir clar que la premissa ha de ser sempre “oferir als nostres usuaris allò que busquen o necessiten”. Cal establir sistemes que ens permetin l’anàlisi del comportament dels usuaris, com per exemple: que la tassa de rebot sigui baixa, temps de permanència en la nostra web, l’usabilitat de la web, el posicionament de les nostres paraules clau (recordeu que no es posiciona una web, el que es posiciona é una paraula), etc.

  • Cal aprendre a adaptar-nos:

Normalment el que funciona en un mercat o en un país no té perquè funcionar en un altre. Cal estar disposats a adaptar-nos en tots els aspectes que puguin afectar la nostra presencia en un mercat internacional diferent del nostre, com el que afecti a les nostres estratègies de màrqueting, al mateix producte, al seu packaging o, fins i tot, al mateix model de negoci.

  • Cal que ens focalitzem en el més important, no en el més urgent:

L’objectiu quan entrem en un nou mercat ha de ser posicionar molt bé la nostra web per tal de que sigui fàcilment localitzable amb les paraules clau que considerem objectiu. En aquest sentit ens pot ajudar la nostra política de SEM.
Recordem que les paraules clau que triem ho han de ser en funció de cada país objectiu i que el que funciona en un país no té perquè funcionar en un altre.

  • Cal pensar en l’ús dels dispositius mòbils:

Avui ja no podem pensar només en l’accés dels usuaris per dispositius fixes (ordinadors, portàtils). Cal pensar en la irrupció dels dispositius mòbils (tablets, smartphones) i de l’ús cada cop més intensiu que en fan els nostres usuaris. Hem d’adaptar la nostra informació i l’accés al nostre producte o serveis des de qualsevol plataforma on-line.

  • Cal retenir i fidelitzar els nostres clients:

Avui és més car adquirir un nou client que retenir-ne un que ja ho sigui i la majoria d’accions que fa una companyia són  més per capar usuaris nous que per retenir i fidelitzar els que ja té. En cada país hem de pensar en fórmules per retenir i fidelitzar els nous usuaris que fem i per això cal analitzar el que funciona i el que no i en aquest cas els trets culturals de cada país ens poden donar pistes de com hem d’actuar.

  • Cal que estiguem disposats a acceptar els fracassos:

No totes les campanyes o accions que fem han de funcionar al 100%. Hem d’estar disposats a acceptar que hi haurà accions que no funcionaran però el que sempre hem de fer és aprendre el perquè del fracàs i procurar no cometre l’error dues vegades. És molt important triar bé els canals de comunicació que utilitzarem en cada país (web, blog, xarxes socials, e-mail, etc.) i realitzar proves per esbrinar en accions reals si ens aporten valor o no. Hem de centrar-nos ens aquells que ens funcionin de forma efectiva.

Aquests consells no pretenen ser un llistat de punts taxatius, sinó que el que pretenen és despertar l’esperit crític a l’hora de planificar una acció d’internacionalització i marcar unes guies bàsiques sobre les que construir la nostra millor estratègia.