Infografia sobre el que demanen les empreses en el marketing on-line

Hi ha una tendència en les empreses ha demanar cada vegada més aplicacions, funcions i consells en el món del marketing on-line i a vegades el que hem de fer és observar més el comportament humà que la tecnologia. En la infografia que us mostrem un consell important és el de no tractar de cridar l’atenció a la desesperada. És millor cercar la notorietat per sobre dels nostres competidors. En el món del on-line no sempre el que més crida és el més escoltat.

Monitoritzar i fer un seguiment del que fem i estar atent de la repercussió és un altre dels consells que podem extreure de la infografia, realitzada per SocialMediaToday. El que diem és important, però el que entén o percep el públic del que diem ho és encara més i per això hem d’analitzar molt bé si els missatges que enviem són rebuts de forma correcte pel nostre públic objectiu.

Tenir cura del contingut, de la nostra presència virtual i gestionar bé la nostra imatge on-line s’han de fer seguint una planificació i no com a elements separats. Un darrer consell de Creat360: pensar sempre en uns objectius clars i dispossar d’un bon pla per assolir-los serà sempre un bon consell per emprendre qualsevol acció de marketing on-line.