Crowdfunding, una nova manera de finançar idees i fomentar l’emprenedoria

Tot i que la idea va sorgir ja fa uns anys en el món de la producció artística (pintors, actors, dissenyadors, etc.) aquesta fórmula d’obtenir financiació amb micropagaments que s’està consolidant cada cop més al nostre país, amb l’objectiu de donar solucions a projectes que actualment s’estan quedant sense ajuda degut a l’actual crisis econòmica.
El crowdfunding (financiació en massa) també el podríem definir com a microfinanciació i en grans trets és un sistema que serveix per finançar un projecte mitjançant moltes petites aportacions de poc import, que venen de particulars o entitats. Aquest sistema s’ha desenvolupat i estès gràcies a l’actual èxit de la web 2.0, ja que requereix que el missatge es difongui ràpidament i arribi a un gran nombre de persones que potencialment en puguin estar interessades.
Avui que des de moltes entitats sorgeixen iniciatives per despertar la creativitat i fomentar l’emprenedoria, el crowdfunding pot resultar una eina interessant per aconseguir l’ajuda financera necessària si la idea és realment bona. El primer que haurem de fer és explicar molt bé la idea, mitjançant un projecte que resulti atractiu i novedòs per el donant i amb uns objectius clars i assolibles. Desprès haurem, de disposar d’un abona estratègia comunicativa que sigui comprensible per qualsevol tipus de públic i que estableixi sinèrgies amb la part emotiva del públic objectiu. Cal informar del que s’aconseguirà amb l’ajuda demanada i si el donant rebrà algun tipus de recompensa si s’assoleix l’èxit final del projecte.
No ens hem d’oblidar de que ens caldrà un gran domini de les eines de comunicació de la web 2.0 i utilitzar molt acuradament aquelles eines que millors resultats en puguin aportar: blog, xarxes socials, etc.
I, finalment, no ens oblidem del recolzament necessari de totes les persones que formin part del nostre entorn més proper, amics, familiars, socis, voluntaris, col·laboradors, etc. ja que ens poden ajudar en el projecte de forma directe i també per el boca orella tradicional que poden generar.
Quan ho tinguem clar, només en caldrà penjar el nostre projecte a llocs com: Verkami, Lanzanos, Ivni, Kickstarter, Indiegogo o Sponsume, plantejar el nostre objectiu de financiació i començar a cercar petits contribuents als que oferir quelcom a canvi de la seva ajuda, com per exemple: vivències, regals o descomptes sobre el producte final finançat, etc.
Actualment ja podem trobar varies ONG que estan utilitzant aquest sistema per finançar els seus projectes, com ho podem comprovar a www.migranodearena.org/