Creat360º

Creativity & Discovering Talent for Business

Pensa diferent

Un bon exemple de que cal pensar diferent és aquesta campanya d’Apple titulada precisament “Think Different“. [vimeo http://www.vimeo.com/6570760