Creat360º

Creativity & Discovering Talent for Business

Creativitat australiana

En un moment en que els bancs espanyols no passen pels seus millor dies val la pena fixar-nos en l’exemple que he trobat a Austràlia.  En aquest país hi havia la imatge de que