Creat360º

Creativity & Discovering Talent for Business

Un anunci amb sentiments

De tant en tant ens trobem anuncis que incideixen directament en els nostres sentiments i la seva visió ens commou i ens fa reflexionar. Aquest n’és un exemple. Es tracta d’un a anunci realitzat pel