Com fer un Cheecklist SEO bàsic d’una web

seo checklist creat360Cheecklist SEO bàsic d’una web:

 • Seleccionem les focus keyword amb les que treballarem l’estratègia SEO de la web.
 • Revisem les Meta Title i Description de la web utilitzant les focus keyword.
 • Revisem que la nostra URL sigui adequada a les focus keyword.
 • Optimitzem les URL de les planes web perquè siguin senzilles i lògiques.
 • Estructurem la web utilitzant etiquetes (headers). Utilitzem només un h1.
 • Descarreguem totes les imatges i optimitzem el seu pes i la descripció _alt.
 • Depurem els enllaços de la home i comprovem els links de tota la web.
 • Optimitzem l’accés a tot el contingut de la web. Creem un sitemap.
 • Testegem la web en tablets i mòbils i assegurem-nos que està optimitzada.
 • Passem els test de Google Friedly i Responsive.
 • Optimitzem CSS, JS i altres elements, per millorar els temps de càrrega.
 • Repassem tot el contingut: ortografia, gramàtica, esquemes, etc.

Consell: podem utilitzar http://www.seo-browser.com per analitzar com es veu la web (l’anàlisi simple és gratuït)

Per saber si es Google Friendly podem utilitzar el verificador de google:https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ES

I per el test Responsive: http://responsivetest.net/