Perquè una Pime necessita un Pla de Social Media?

Dia a dia està augmentant la presencia a les xarxes socials de les Pimes del nostre país, però es detecta també un baix nivell d’activitat degut a una manca d’estratègia i d’objectius. Això és degut a que per culpa d’una manca de planificació o per desconeixement són poques les empreses que tenen desenvolupat un Pla de Social Media que els permeti aprofitar tot el seu potencial.

Aquesta mancança és deguda a que moltes Pimes no disposen de suficients recursos per contractar una persona destinada a mantenir i dinamitzar els continguts que els cal difondre per internet.

Avui, les xarxes socials permeten que una petita empresa pugui estar a l’altura d’una de gran en el poder de comunicació dels seus continguts a la xarxa. Aquest fenomen permet la denominada “democratització social” a nivell empresarial. Si una pime sense l’ajuda d’un professional pot actualitzar els seus continguts en les xarxes socials de forma regular i constant  segurament no li deu estar anant massa bé, ja que si tingués l’èxit que aquestes li poden proporcionar el més normal és que no disposés de temps suficient per fer-ho.

Les dades de mercat ens diuen que al 2014 el 50% de las compres estaran influenciades per el que es digui d’un producte, d’un servei o d’una empresa des de les xarxes socials. Tinguem en compte que més del 50% dels compradors ja les utilitzen de forma regular en el moment de cercar més informació.

L’Inteco diu que el 26,8% de las Pimes a nivell espanyol utilitza alguna xarxa social de manera professional, essent les que tenen un major contacte directe amb el client les que més les utilitzen.

Gestionar els continguts per tal d’assolir els objectius marcats és important per les Pimes, però cal no oblidar-se de mantenir una bona Gestió de la Reputació on-line per tal d’estar informats de qualsevol comentari negatiu que pugui danyar la imatge de l’empresa o del producte i produeixi una pèrdua de confiança per part dels seus consumidors. Un comentari negatiu es difon amb més celeritat i arriba a més gent que un de positiu i per això cal gestionar bé els protocols a l’hora d’actuar quan es detecta alguna incidència. En aquest sentit és imprescindible una correcte monitorització del que es diu de l’empresa, servei o producte i així poder resoldre els problemes en el moment oportú.

Per tot això a les Pimes els hi cal disposar d’un assessorament pensat per elles, no el d’un especialista en  noves tecnologies o el d’un community manager, sinó el d’un vertader expert en xarxes socials per Pimes que conegui bé el món empresarial i pugui desenvolupar un Pla de Social Media a mida de les necessitats reals de les Pimes del nostre país.

És en aquest sentit que Creat360 ofereix els seus serveis, aprofitant l’experiència del seu director, en Santi Rius, assessor de màrketing on-line i social media de la patronal Cecot, ajustant-se a les necessitats reals de les Pimes ja sigui per aplicar-ho en el mercat nacional o en processos d’internacionalització.

Dia a dia està augmentant la presencia a les xarxes socials de les Pimes del nostre país, però es detecta també un baix nivell d’activitat degut a una manca d’estratègia i d’objectius. Això és degut a que per culpa d’una manca de planificació o per desconeixement són poques les empreses que tenen desenvolupat un Pla de Social Media que els permeti aprofitar tot el seu potencial.

Aquesta mancança és deguda a que moltes Pimes no disposen de suficients recursos per contractar una persona destinada a mantenir i dinamitzar els continguts que els cal difondre per internet.

Avui, les xarxes socials permeten que una petita empresa pugui estar a l’altura d’una de gran en el poder de comunicació dels seus continguts a la xarxa. Aquest fenomen permet la denominada “democratització social” a nivell empresarial. Si una pime sense l’ajuda d’un professional pot actualitzar els seus continguts en les xarxes socials de forma regular i constant  segurament no li deu estar anant massa bé, ja que si tingués l’èxit que aquestes li poden proporcionar el més normal és que no disposés de temps suficient per fer-ho.

Les dades de mercat ens diuen que al 2014 el 50% de las compres estaran influenciades per el que es digui d’un producte, d’un servei o d’una empresa des de les xarxes socials. Tinguem en compte que més del 50% dels compradors ja les utilitzen de forma regular en el moment de cercar més informació.

L’Inteco diu que el 26,8% de las Pimes a nivell espanyol utilitza alguna xarxa social de manera professional, essent les que tenen un major contacte directe amb el client les que més les utilitzen.

Gestionar els continguts per tal d’assolir els objectius marcats és important per les Pimes, però cal no oblidar-se de mantenir una bona Gestió de la Reputació on-line per tal d’estar informats de qualsevol comentari negatiu que pugui danyar la imatge de l’empresa o del producte i produeixi una pèrdua de confiança per part dels seus consumidors. Un comentari negatiu es difon amb més celeritat i arriba a més gent que un de positiu i per això cal gestionar bé els protocols a l’hora d’actuar quan es detecta alguna incidència. En aquest sentit és imprescindible una correcte monitorització del que es diu de l’empresa, servei o producte i així poder resoldre els problemes en el moment oportú.

Per tot això a les Pimes els hi cal disposar d’un assessorament pensat per elles, no el d’un especialista en  noves tecnologies o el d’un community manager, sinó el d’un vertader expert en xarxes socials per Pimes que conegui bé el món empresarial i pugui desenvolupar un Pla de Social Media a mida de les necessitats reals de les Pimes del nostre país.

És en aquest sentit que Creat360 ofereix els seus serveis, aprofitant l’experiència del seu director, en Santi Rius, assessor de màrketing on-line i social media de la patronal Cecot, ajustant-se a les necessitats reals de les Pimes ja sigui per aplicar-ho en el mercat nacional o en processos d’internacionalització.