Què fer davant les queixes d’un client?

Permeteu que us oferim uns breus consells, davant de les queixes d’un client:
•    D’entrada no ens posem mai a la defensiva
•    No ens prenguem la queixa com un atac personal
•    Cal que veiem les queixes com Oportunitats
•    Centrem-nos en el Problema plantejat en la queixa
•    Prenguem Responsabilitats davant del problema
•    Oferim diferents Solucions
•    Donem les Gràcies
•    Demanem ajuda si el problema ens supera
I no oblideu que en tot moment cal:
•    Controlar la situació                     •    Calmar i calmar-se
•    Ser educat                                •    Fer preguntes
•    Escoltar                                    •    Solucionar
•    Disculpar-se                               •    Agrair