Jornada d’incentivació de la Creativitat per emprenedors a Foment

Dins d’unes jornades destinades a donar assessorament a nous emprenedors realitzades a les instal·lacions de Foment de Terrassa, Creat360 ha participat en una sessió destinada a difondre “Metodes Creatius per Emprenedors”.

Aquesta acció s’ha realitzat conjuntament amb la coaching “Mònica Mèndoza“, essent el dinamitzador de l’activitat el Sr. Santi Rius.